Hergebruik helpt onze planeet

Onze CO2-footprint

Aandacht voor het milieu is bij ons ontzettend belangrijk. Onze missie is namelijk om de wereld groener te maken. Hoe we dat doen? Door gebruikte voorzetapparatuur een nieuwe levenscyclus te geven: 1, 2 of soms wel 3 keer. Door afvalproductie en materiaalgebruik te verminderen en tegelijkertijd bewust om te gaan met ons energieverbruik, maken we de wereld een betere plek. En daar zijn we trots op!

62 kg CO2

De uitstoot van een gereviseerd Axtra voorzetapparaat per levenscyclus

Het belang van je CO2-footprint als bedrijf

Bij Axtra gaan we bewust om met de invloed die wij hebben op het milieu en op onze planeet. De hoeveelheid broeikasgas die een bedrijf uitstoot, maakt namelijk het verschil voor de volgende generatie! Er zal altijd CO2-uitstoot zijn, maar door het te verminderen, remmen we het broeikaseffect. Zo houden we onze planeet leefbaar, ook op de lange termijn. Weet jij wat jullie CO2-uitstoot is?

Wat wij doen om onze CO2-uitstoot te reduceren

Meten is weten

Verduurzamen gaat bij ons verder dan vage statements. We willen weten waar we staan, werken het liefst met concrete cijfers en stellen onszelf graag op de proef. Meten is weten! Daarom hebben we onze CO2-footprint laten onderzoeken door duurzaamheidsadviesbureau Ekwadraat.

Waar onze CO2-footprint uit bestaat

Uit het onderzoek blijkt dat het hergebruik van voorzetapparatuur de CO2-uitstoot per levenscyclus aanzienlijk vermindert ten opzichte van voorzetapparatuur die eenmalig wordt ingezet. In het onderzoek werd daarbij onder meer gekeken naar materiaalgebruik, afval, energieverbruik en verpakking.

Opbouw CO2-footprint per hergebruikt voorzetapparaat

+35 kg energieverbruik (elektriciteit, gas en diesel)
+67 kg transport
+3 kg materiaalgebruik tijdens revisie
+21 kg verpakkingsmateriaal (europallets)
-64 kg recycling van afvalstromen


62 kg CO2

“Door het product te reviseren en opnieuw in de markt te zetten zorgt Axtra voor een fors lagere CO2-footprint per levenscyclus van een voorzetapparaat vergeleken met de footprint van een product dat niet wordt gereviseerd.”

Conclusie rapport Ekwadraat

Bijdragen aan onze missie?

Hebben we je geïnspireerd met onze missie? Ontdek wat je zelf aan jouw CO2-uitstoot kunt doen! Er bestaan vele online tools die je kunnen helpen de CO2-voetafdruk van jouw bedrijf te monitoren en bij te stellen. Een voorbeeld hiervan is de CO2-calculator van Klimaatplein.

Bereken jouw CO2-footprint